Breinlijn, voor al je vragen over hersenletsel

Wat is Breinlijn?

Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen bij Breinlijn terecht voor vragen over hersenletsel. De vraagsteller wordt op basis van zijn of haar postcode naar een hersenletseldeskundige geleid uit zijn of haar regio. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar. Hersenletsel Netwerk Noord is een regioteam van Breinlijn voor de regio Groningen en Drenthe.

Ga naar www.breinlijn.nl

Voor wie is Breinlijn?

Voor iedereen met een vraag over hersenletsel.

  • Mensen met hersenletsel door bijvoorbeeld beroerte, ziekte of ongeval
  • Naasten/sociaal netwerk, familie, mantelzorgers, vrienden en collega’s
  • Professionals: alle zorg- en hulpverleners, zoals artsen, therapeuten, gedragswetenschappers en begeleiders.

Hersenletsel kan iedereen overkomen

Hersenletsel kan iedereen overkomen. Jong en oud. Vaak is er een leven voor en een leven na hersenletsel. Een breuk in de levenslijn. Wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Uit ervaring weten we intussen dat er vragen en onduidelijkheden kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij thuiskomt, bij het ouder worden, weer aan de slag gaan, het zorgaanbod en de mogelijkheden, over wonen. Eigenlijk op alle levensdomeinen en in alle levensfasen kunnen er vragen of onduidelijkheden zijn. Vragen? Neem dan contact op met Breinlijn.

Meer weten over hersenletsel…

Wat is hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat door schade aan de hersenen. Dit kan bijvoorbeeld door een beroerte (CVA), een ongeluk, een hersentumor of een infectie.

Voor meer uitleg en algemene informatie kun je ook terecht op:

Voor lotgenotencontact kunt u terecht bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Daarnaast is er een landelijke sociale kaart speciaal voor hersenletsel, zie de website watvindik.nl

Regioteam

De binnenkomende vragen worden beantwoord door het regioteam Groningen en Drenthe: de twee hersenletseldeskundigen Margreet Bakker en Aleida Hepping, en projectleider Monique Vos.

De Hersenletseldeskundige

De hersenletseldeskundige geeft informatie en advies, en verwijst je naar passende zorg en ondersteuning. Heeft zij geen pasklaar antwoord, dan wordt zij bijgestaan door het Hersenletselteam.

Het Hersenletselteam

Het Hersenletselteam is een team van professionals. Het team bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletseldeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.