Welkom bij de CVA-zorgketens Treant

Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal

Bij het vermoeden van een herseninfarct zet de ambulance meteen koers naar het gespecialiseerde behandelcentrum, in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. Het revalidatietraject dat daarop volgt kan op diverse locaties binnen Treant een vervolg krijgen: in Hoogeveen (Weidesteyn), Emmen (De Horst) en in Stadskanaal (Refaja).

Treant organiseert deze revalidatiezorg bewust dichtbij huis. ‘Na behandeling in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, kunnen patiënten in hun vertrouwde omgeving (lees: Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) werken aan hun herstel. Dat is fijn voor patiënten én voor hun mantelzorgers.’
Na het revalidatietraject gaan patiënten naar het CVA-nazorgspreekuur. De verpleegkundig specialist voert medische controles uit, maar heeft ook oog voor sociale problemen.

Zie voor meer informatie: Treant bundelt CVA-zorg › Treant